Pokerjargon: de belangrijkste termen

poker-termenGeen idee wat er tijdens een pokerspel geroepen wordt? Dan is het tijd om aan je pokerjargon te werken. Poker zit namelijk vol met vaktermen. De belangrijkste pokertermen worden op deze pagina uitgelegd.

Betten

De inzet van een bepaalde hoeveelheid geld. Voorafgaand aan een pokerspel staat vast op welke manier er gebet kan worden. Er zijn 4 verschillende bet-structuren:

  1. Spread limits (gespreide bedragen): spelers kunnen zelf bepalen hoeveel ze inzetten of verhogen, maar moeten zich wel aan een bepaald limiet houden. Bijvoorbeeld: een bedrag tussen 1 en 10 dollar.
  2. Fixed limits (vaste bedragen): het bedrag dat je kunt inzetten of verhogen staat vast en geldt voor elke speler.
  3. Pot limit: het maximaal bedrag dat je kunt inzetten of verhogen is de totale waarde van de pot op het moment van betten.
  4. No limit: precies zoals de naam doet vermoeden. Spelers kunnen net zoveel inzetten als het aantal chips dat ze op dat moment bezitten.

Blind bet

Een verplichte bet voor één of meerdere spelers, voordat de kaarten worden gedeeld. Door de blind bet zit er altijd geld in de pot. De blind bet roteert, waardoor elke speler evenveel betaalt.

Callen

Meegaan met de vorige speler. Je zet evenveel in als de speler die voor jou heeft gebet of geraisd.

Checken

Een inzet van nul euro. Je behoudt de mogelijkheid om de inzet van een andere speler alsnog te callen of zelfs te raisen. Checken kan niet als iemand voor jou al heeft ingezet. Dan mag je alleen callenraisen of folden.

Checkraisen

Een techniek om de pot te verhogen, gebruikt door spelers met een sterke hand. Checkraisen is eerst checken, maar vervolgens raisen nadat iemand heeft gebet.

Flop

Het omdraaien van de eerste drie speelkaarten die op tafel liggen. De flop vindt plaats na de eerste inzetronde. Na de flop kan er opnieuw ingezet worden, waarna de vierde kaart open op tafel komt: de turn. Hierna kan wederom worden ingezet, gevolgd door de laatste kaart: de river.

Folden

Passen. Je legt je kaarten neer en speelt niet verder met deze hand.

Hand

De gesloten kaarten die spelers krijgen. Doorgaans zijn dit twee kaarten. De hand kan ook verwijzen naar de vijf kaarten die elke speler heeft.

Raisen

De waarde van de laatste bet verhogen.

River

De vijfde en laatste speelkaart die open op tafel komt. Zie ook flop en turn.

Showdown

Als alle kaarten op tafel liggen en er zijn nog meerdere spelers in het spel, dan volgt de showdown. De gesloten kaarten van de overgebleven spelers worden onthuld, zodat ze met elkaar vergeleken kunnen worden. Vervolgens wordt bepaald wie het spel gewonnen heeft.

Turn

De spelkaart die na de flop op tafel komt. De turn is dus de vierde speelkaart die open op tafel komt. Na de turn kan worden ingezet, waarna de laatste kaart op tafel komt: de river.